หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 กองสวัสดิการสังคม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2561
แผนพัฒนา 4 ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองด่าน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองด่าน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
สินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
 

ปลาสลิด

 

ประวัติความเป็นมา

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ เป็นปลาน้ำจืดในภาคพื้นเอเซีย พบมากแถบประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และฟิลิปินส์ สำหรับประเทศไทยปลาสลิดซึ่งเป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาค กลาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ‘’ TRICHOGASTER PECTRALIS ’’ นิยมเลี้ยงกันมากในแถบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยจะ เลี้ยงอยู่ในนาข้าว คนเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า ‘’ ชาวนาปลาสลิด ‘’ และบ่อเลี้ยงปลาสลิด เรียกว่า แปลงนาปลาสลิด หรือล้อมปลาสลิด ‘’ ซึ่งมีกรมประมงเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดดังกล่าว สำหรับแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีรสชาดดี เนื้อ อร่อย กลิ่นหอม คือปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากผู้เลี้ยงปลาสลิดในอำเภอบางบ่อ เป็นผู้แปรรูปปลาสลิดสดเป็นปลาสลิดหอม จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีจังหวัดไหนผลิตปลาสลิดหอม ได้รสชาดดี เหมือนกับปลาสลิดหอมของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
ชุมชนในอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีอาชีพเลี้ยงปลาสลิด เมื่อปลาสลิดโตได้ที่จะนำมาเป็นทำเป็นปลาเค็ม โดยตากปลาที่หมักเกลือแล้วไว้กลางแดด ถ้าตากไว้ 1 วัน ก็เรียกว่าปลาสลิดแดดเดียว ถ้าตาก 2 วัน ก็เรียกว่า สองแดด ปลาที่ตาก ไว้แดดเดียวจะมีเนื้อนุ่มกว่าอร่อยกว่าแต่จะมีน้ำหนักมากกว่าปลาหลายแดด ปลาสลิดเค็มที่บางบ่อ หรือบางพลีจะมีรสชาติอร่อยกว่า ปลาที่อื่น จึงยังถูกขนานนามว่า"ปลาสลิดทอง"อีกด้วย
 
ทำไมต้องนำปลาสลิดมาทำปลาแดดเดียว ปลาสลิดเป็นปลาที่มีลำตัวแบนเหมาะในการทำปลาเค็มกว่าปลาชนิดอื่น ๆ เมื่อมีปลามาก ๆ ก็มีการถนอมอาหารไว้โดยหมักเกลือไว้ 1 คืน แล้วน้ำมาล้างเกลือออกแล้วจึงนำไปตากแห้งกลางแดด ถ้าตากไว้ 1 วัน ก็เรียกว่า ปลา สลิด แดดเดียว เพื่อให้แห้งพอหมาด ๆ เหมาะสำหรับทอดให้กรอบกำลังดี เนื้อปลาก็ไม่แข็งกระด้างเกิน
 
 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เลขที่ 707 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 02-7075727-9 โทรสาร : 02-7075727-9 ต่อ 26 / สายตรงดับเพลิง : 02-0859315 อีเมล์. info@klongdanlocal.go.th
Copyrights © 2016 www.klongdanlocal.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)