หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 กองสวัสดิการสังคม

แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2561
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลคลองด่าน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลคลองด่าน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอด่าน
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9/2/2561
ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองด่าน มีซุ้มอาหารฟรีตลอดงานิ วันที่ 9/1/2561
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ วันที่ 5/1/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28/11/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28/11/2560
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน วันที่ 22/11/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 9/11/2560
เรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วันที่ 8/11/2560
เรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 6/07/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 วันที่ 22/06/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 7/3/2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 17/11/2559
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 08/06/2559
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน วันที่ 24/07/2558

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เลขที่ 707 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 02-7075727-9 โทรสาร : 02-7075727-9 ต่อ 26 / สายตรงดับเพลิง : 02-0859315 อีเมล์. info@klongdanlocal.go.th
Copyrights © 2016 www.klongdanlocal.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)